Anne Landes nettside


TERAPEUTEN
ANNE LANDEFoto: Per Husby


Anne Lande
tar for tiden
ikke imot nye klienterNØDHJELP
Klikk HER for å lese mer om Anne Landes terapeutiske utgangspunktHjelpetelefoner

■ Ved akutte situasjoner,
ring legevakten på 116 117
eller nødnummer 113.

■ Mental Helse: 116 123

■ Røde Kors: 800 33 321

■ Kirkens SOS: 22 40 00 40


Støttegrupper og organisasjoner

Kirkens SOS – døgnåpen tjeneste der du kan skrive SOS-melding, ta en SOS-chat eller ringe SOS-telefon.

Sidetmedord.no – del tanker og følelser med andre, spørsmål besvares av Mental helse.

Kors på halsen – tjeneste driftet av Røde Kors der alle opp til 18 år kan ta opp det som er viktig for dem på e-post, chat eller telefon.

Unghjelp – en ungdomsdrevet organisasjon som deler og utveksler erfaringer for å spre kunnskap om psykisk helse blant ungdom i Norge.

Barn av rusmisbrukere (BAR) - en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning.

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) - støtter etterlatte og berørte ved selvmord, og bidrar til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

Unge LEVE - for ungdom som har opplevd selvmord i nær relasjon

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS) - for ungdommer og unge voksne i alderen 12-30 år og deres pårørende.

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) - for deg som er pårørende til en som er psykisk syk.

Mental Helse - for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Mental Helse Ungdom - jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud - for barn og unge opp til 30 år.

Kors på halsen - Røde Kors sitt samtaletilbud der barn og unge kan snakke om det de har på hjertet, gratis og anonymt.

Voksne for barn - jobber for barns oppvekstvilkår og psykiske helse.


.FAGLIG BAKGRUNN
psykodramatiker, sykepleier, sexolog -
- med en eksistensialistisk basert tilnærming og tankegang.
Norsk Psykodramainstitutt
Det Norske Morenoinstituttet (7 år)
Spesialist i sexologisk Rådgivning, NACS;
Univeritetet i Agder, (2 år)

SAMARBEIDSPARTNER OM ANNE LANDE:

”Jeg har samarbeidet med Anne Lande i mange år og kjenner godt til hennes arbeid og resultater.

Hun besitter en spesiell begavelse som psykoterapeut med sin evne til å lese komplekse situasjoner, håndtere komplekse samtaler med fingerspitsgefuhl, varsomhet og musikalitet, og hun kommer raskt frem til kjernen i problemstillingene. Hun har en unik evne til å få mennesker til å åpne seg,
hun er flink med følelser, er klok, varm og empatisk. Dette gir hennes klienter en positiv terapeutisk opplevelse.

Anne Landes ferdigheter, egenskaper og personlighet som terapeut er ikke av det slag man kan lese seg til. Dette er et spesielt talent. ”

Einar C Salvesen -
Spes i klinisk psykologi, med refusjonsavtale. -
30 års fartstid som kliniker og som organisasjonspsykolog.


..