Anne Lande

TERAPEUTEN
ANNE LANDE


KANSKJE DU TRENGER NOEN Å SNAKKE MED?

Hadde det vært godt å kunne få snakket med en nøytral person; en som står utenfor ditt nettverk, som har taushetsplikt og som har lang erfaring i å møte mennesker som går gjennom en krevende periode i livet..?

"Jeg inviterer deg inn i en trygg atmosfære, hvor du kan fortelle din egen historie slik den oppleves av deg, også den del av historien som er vanskelig å  forstå eller forklare og den det kanskje knytter seg skam, sorg, sinne, frustrasjon eller frykt til.

Det kan for eksempel handle om hemmeligheter og gjemte drømmer, savn og motløshet, vonde minner, ensomhet, utmattelse, svik, ydmykelser, angst, langvarig tristhet, fortvilelse og sorg det er vanskelig å komme ut av på egenhånd. Kanskje du har vært utsatt for overgrep eller en traumatisk opplevelse du sliter med og bærer preg av (PTSD), - opplevelser du trenger hjelp til å bearbeide for å komme videre i livet ditt på en god måte.

Kanskje det handler om krevende livssituasjoner og utfordringer knyttet til det å leve med funksjonshemninger, eller om det å være pårørende til mennesker som strever og er plaget av sykdom og ulike former for kronisk smerte, fysisk eller psykisk. Kanskje du er pårørende til en person som har et rusproblem, eller har tatt sitt liv eller forsøkt dette.

Det kan handle om spørsmål knyttet til kjønnsuttrykk, kjønnsidentiet og legning, smertefulle dilemmaer og floker som har oppstått i livet i forhold til deg selv, andre personer eller partner - og som det er vanskelig å håndtere alene.

Det viktigste for meg i mitt arbeid er å nå fram til en god kontakt slik at vi sammen kan finne fram til ditt uttrykk for dine opplevelser og erfaringer.

Du er varmt velkommen til å ta kontakt for å bestille time eller for å få mer informasjon."

Anne Lande

Timebestilling og info: post@annelande.no

Anne Lande tar for tiden
ikke imot nye klienter


FAGLIF BAKGRUNN
psykodramatiker, sykepleier, sexolog -
- med en eksistensialistisk basert tilnærming og tankegang.
Norsk Psykodramainstitutt
Det Norske Morenoinstituttet (7 år)
Spesialist i sexologisk Rådgivning, NACS;
Univeritetet i Agder, (2 år)Trude Hellesø: "Den lille gutten og sorgen


PSYKOTERAPEUT
ANNE LANDE
SAMARBEIDSPARTNERE OM ANNE LANDE:

”Jeg har samarbeidet med Anne Lande i mange år og kjenner godt til hennes arbeid og resultater.

Hun besitter en spesiell begavelse som psykoterapeut med sin evne til å lese komplekse situasjoner, håndtere komplekse samtaler med fingerspitsgefuhl, varsomhet og musikalitet, og hun kommer raskt frem til kjernen i problemstillingene. Hun har en unik evne til å få mennesker til å åpne seg,
hun er flink med følelser, er klok, varm og empatisk. Dette gir hennes klienter en positiv terapeutisk opplevelse.

Anne Landes ferdigheter, egenskaper og personlighet som terapeut er ikke av det slag man kan lese seg til. Dette er et spesielt talent. ”

Einar C Salvesen - Spes i klinisk psykologi, med refusjonsavtale. -
25 års fartstid som kliniker og som organisasjonspsykolog.