Anne Lande

TERAPEUTEN
ANNE LANDE


KANSKJE DU TRENGER NOEN Å SNAKKE MED?

Hadde det vært godt å kunne få snakket med en nøytral person; en som står utenfor ditt nettverk, som har taushetsplikt og som har lang erfaring i å møte mennesker som går gjennom en krevende periode i livet..?

"Jeg inviterer deg inn i en trygg atmosfære, hvor du kan fortelle din egen historie slik den oppleves av deg, også den del av historien som er vanskelig å forstå eller forklare og den det kanskje knytter seg skam, sorg, sinne, frustrasjon eller frykt til.

Det kan for eksempel handle om hemmeligheter og gjemte drømmer, savn og motløshet, vonde minner, ensomhet, utmattelse, svik, ydmykelser, angst, langvarig tristhet, fortvilelse og sorg det er vanskelig å komme ut av på egenhånd. Kanskje du har vært utsatt for overgrep eller en traumatisk opplevelse du sliter med og bærer preg av (PTSD), - opplevelser du trenger hjelp til å bearbeide for å komme videre i livet ditt på en god måte.

Kanskje det handler om krevende livssituasjoner og utfordringer knyttet til det å leve med funksjonshemninger, eller om det å være pårørende til mennesker som strever og er plaget av sykdom og ulike former for kronisk smerte, fysisk eller psykisk. Kanskje du er pårørende til en person som har et rusproblem, eller har tatt sitt liv eller forsøkt dette.

Det kan handle om spørsmål knyttet til kjønnsuttrykk, kjønnsidentiet og legning, smertefulle dilemmaer og floker som har oppstått i livet i forhold til deg selv, andre personer eller partner - og som det er vanskelig å håndtere alene.

Det viktigste for meg i mitt arbeid er å nå fram til en god kontakt slik at vi sammen kan finne fram til ditt uttrykk for dine opplevelser og erfaringer.

Du er varmt velkommen til å ta kontakt for å bestille time eller for å få mer informasjon."

Anne Lande

Timebestilling og info: post@annelande.no

Anne Lande
tar for tiden
ikke imot nye klienter


FAGLIG BAKGRUNN
psykodramatiker, sykepleier, sexolog -
- med en eksistensialistisk basert tilnærming og tankegang.
Norsk Psykodramainstitutt
Det Norske Morenoinstituttet (7 år)
Spesialist i sexologisk Rådgivning, NACS;
Univeritetet i Agder, (2 år)Trude Hellesø: "Den lille gutten og sorgenHjelpetelefoner

■ Ved akutte situasjoner, ring legevakten på 116 117 eller nødnummer 113.

■ Mental Helse: 116 123

■ Røde Kors: 800 33 321

■ Kirkens SOS: 22 40 00 40

Støttegrupper og organisasjoner

Kirkens SOS – døgnåpen tjeneste der du kan skrive SOS-melding, ta en SOS-chat eller ringe SOS-telefon.

Sidetmedord.no – del tanker og følelser med andre, spørsmål besvares av Mental helse.

Kors på halsen – tjeneste driftet av Røde Kors der alle opp til 18 år kan ta opp det som er viktig for dem på e-post, chat eller telefon.

Unghjelp – en ungdomsdrevet organisasjon som deler og utveksler erfaringer for å spre kunnskap om psykisk helse blant ungdom i Norge.

Barn av rusmisbrukere (BAR) - en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning.

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) - støtter etterlatte og berørte ved selvmord, og bidrar til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

Unge LEVE - for ungdom som har opplevd selvmord i nær relasjon

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS) - for ungdommer og unge voksne i alderen 12-30 år og deres pårørende.

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) - for deg som er pårørende til en som er psykisk syk.

Mental Helse - for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Mental Helse Ungdom - jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud - for barn og unge opp til 30 år.

Kors på halsen - Røde Kors sitt samtaletilbud der barn og unge kan snakke om det de har på hjertet, gratis og anonymt.

Voksne for barn - jobber for barns oppvekstvilkår og psykiske helse.

 


PSYKOTERAPEUT
ANNE LANDE
SAMARBEIDSPARTNERE OM ANNE LANDE:

”Jeg har samarbeidet med Anne Lande i mange år og kjenner godt til hennes arbeid og resultater.

Hun besitter en spesiell begavelse som psykoterapeut med sin evne til å lese komplekse situasjoner, håndtere komplekse samtaler med fingerspitsgefuhl, varsomhet og musikalitet, og hun kommer raskt frem til kjernen i problemstillingene. Hun har en unik evne til å få mennesker til å åpne seg,
hun er flink med følelser, er klok, varm og empatisk. Dette gir hennes klienter en positiv terapeutisk opplevelse.

Anne Landes ferdigheter, egenskaper og personlighet som terapeut er ikke av det slag man kan lese seg til. Dette er et spesielt talent. ”

Einar C Salvesen - Spes i klinisk psykologi, med refusjonsavtale. -
25 års fartstid som kliniker og som organisasjonspsykolog.